ДОВІДКА

про виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.10.2016

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ) виконано проект з будівництва об’єкта згідно із договором № 1412-20-15ПР/1501657 від 03.04.2015. У 1 півріччі 2016 року на виконання робіт за заходом витрачено  10 327,0 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  11 216  тис. грн.

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”,  термін виконання заходу  -  2021 рік. У даний час  визначено виконавця проектно-конструкторської документації на об’єкт  - ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя), виконання робіт розпочато.

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За            9 місяців 2016 року очищено та повернено у зворотний цикл заводу 208,212 тис. м³   дренажної та зливової води.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за  9 місяців 2016 року утворилося   549 165  т  шлаків , 135 218 т шламів,   перероблено –  589 367 т шлаків, 154 067 т шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. У ПАТ НЗФ завершено монтажні роботи та запущено у дослідну експлуатацію автоматичну систему екологічного моніторингу на межі СЗЗ з 29.12.2015. На виконання заходу у 2016 році витрачено 700 тис. грн.

Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за 9 місяців  2016 року виконано 19 287 аналізів атмосферного повітря на стаціонарних постах, викидів від стаціонарних джерел, перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків, визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках. На виконання хіманалізів та утримання природоохоронної служби  ПАТ НЗФ за 8 місяців  2016 року витрати склали       1,8  млн грн. Звіти про виконання екологічного моніторингу у  ПАТ НЗФ систематично розміщуються на сайті заводу www.nzf.com.ua в мережі Internet для ознайомлення громадськості.  Згідно із регламентом « Передачі даних щодо стану атмосферного повітря для узагальнення та подання екологічної  інформації, оприлюднення її на сайті  моніторингу атмосферного повітря Дніпропетровської області», який затверджений  департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної адміністрації ,  щодекадно, щомісячно та щоквартально  дані для заповнення офіційного сайту  системи екологічного моніторингу   направляються  на електрону адресу ecologydnepr@gmail.com.

По пункту 6.1.12 „Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Укладено договір № 1601481 від 31.03.2016 з КП „Південукргеологія” на виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод – аналізу гідрогеологічних умов проммайданчика заводу та прилеглих площ для визначення рівня забруднення та взаємовпливу з суміжною територією. Роботи за договором виконуються. На виконання робіт витрачено 120 955 грн.

 

 

 

Виконуючий обов’язки

заступника головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                              В.Ф. Дарич