ДОВІДКА

про виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.04.2017

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год термін виконання заходу  -  2019 рік.  Кошторисна вартість будівництва визначена проектно-конструкторською документацією, яка виконана УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ), та  складає 217 млн. грн. Затверджена кошторисна вартість  об’єкту відрізняється від кошторисної вартості, яка визначена програмою у 77,2  млн. грн. У теперішній час виконуються монтажно-будівельні роботи на об’єкті. За 1 квартал 2017 року на виконання робіт за заходом витрачено  10 912,169 тис. грн, всього з початку виконання заходу -  41 446 тис. грн.

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год  термін виконання заходу  -  2021 рік. У даний час ТОВ «УкрНДІЕлектротерм» (м. Запоріжжя) виконує проектно-конструкторсь-ку документацію на об’єкт.  За 1 квартал 2017 року на виконаннях робіт за заходом використано 63,8 тис. грн, всього з початку виконання заходу – 163,8 тис. грн.

По пункту 2.21 „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За             1 квартал 2017 року очищено та повернено у зворотний цикл заводу 81,774  тис. м³   дренажної та зливової води.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за 1 квартал 2017 року утворилося 185 132 т  шлаків, 46 022 т шламів,   переробле-но  190 467 т шлаків, 51 439 т шламів .

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. У ПАТ НЗФ завершено монтажні роботи та запущено у дослідну експлуатацію автоматичну систему екологічного моніторингу на межі СЗЗ з 29.12.2015.  З 26.12.2016 автоматизовану систему екологічного моніторингу прийнято у промислову експлуатацію. Витрати на виконання заходу за 1 квартал 2017 року склали – 230 тис. грн.

 Крім того, лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від 12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019)  за   1 квартал 2017 року виконано 8 473 аналізи, з них 723  аналізи атмосферного повітря на стаціонарних постах та підфакельні спостереження, у т.ч. - 217 аналізів Mn, 1 753 аналізи викидів від стаціонарних джерел, 6 597 аналізів забруднюючих речовин у побутово-господарчих та зливово-дренажних стоках, у т.ч. 684 аналізи від спостереджувальних свердловин. На виконання хіманалізів та утримання природоохоронної служби  ПАТ НЗФ за  1 квартал 2017 року витрачено близько 720 тис. грн. Звіти про виконання екологічного моніторингу у  ПАТ НЗФ систематично розміщуються на сайті заводу www.nzf.com.ua в мережі Internet для ознайомлення громадськості.  Згідно із регламентом « Передачі даних щодо стану атмосферного повітря для узагальнення та подання екологічної  інформації, оприлюднення її на сайті  моніторингу атмосферного повітря Дніпропетровської області», який затверджений  департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської  обласної державної адміністрації,  щодекадно, щомісячно та щоквартально  дані для заповнення офіційного сайту  системи екологічного моніторингу   направляються  на електрону адресу ecologydnepr@gmail.com.

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Моніторинг стану підземних вод на території підприємства виконується лабораторією захисту водного та повітряного басейнів. Щоквартальний виробничий контроль якості вод у спостережних свердловинах виконується за 9 показниками згідно із графіком на 2017 рік, погодженим             КЗ „Придніпровська гідрогеологічна партія”. На виконання заходу у 1 кварталі 2017 року витрачено 58 123 грн.

 

 

 

Заступник  головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський