ДОВІДКА

про виконання заходів Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату

на 2016 -  2025 роки станом на 01.04.2016

 

По пункту 1.78 „Джерела  викидів № 123, № 124. Корпус шихтових бункерів  (КШБ), В-14,  В-24. Будівництво рукавного фільтра потужністю 450 000 м³/год” термін виконання заходу  -  2019 рік.  УГ НВП „КЦ ДІЕКС”  (м. Дніпропетровськ) виконано проект з будівництва об’єкта згідно із договором № 1412-20-15ПР/1501657 від 03.04.2015. У 1 кварталі 2016 року на виконання робіт за заходом витрачено  504,096 тис. грн, всього з початку виконання заходу -         1 393  тис. грн.

По пункту 1.80Джерело  викиду № 115. Розвантажувальні частини агломашин № 1, 2. Реконструкція газоочистки з будівництвом комплексу рукавних фільтрів потужністю 1 млн м³/год”,  термін виконання заходу  -  2021 рік. У даний час проводяться тендерні процедури з визначення виконавця проектно-конструкторської документації на об’єкт.

По пункту 2.21. „Забезпечення очищення зливових скидів проммайданчика заводу з підживленням зворотних циклів заводу”. Виконується постійно. За            1 квартал 2016 року очищено та повернено у зворотний цикл заводу 86,329 тис. м³   дренажної та зливової води.

По пункту 3.18 „Переробка відходів феросплавного виробництва (шлаків та шламів) із використанням у якості вторинної сировини та будівельних матеріалів” за  1 квартал 2016 року утворилося відходів:

-  шлаків – 166 267 т;

-  шламу агломераційного виробництва – 24 911 т,

-  шламу та пилу ЦВФ – 13 451т.

        Переробка  відходів за 1 квартал 2016 року склала:

-   171 333 т шлаків;

-    41 142 т  шламу агломераційного виробництва, шламу та пилу ЦВФ.

Зменшення шлакового відвалу за 1 квартал 2016 року склало  5 065 т.  

По  пункту 6.1.11 „Впровадження автоматичної системи  моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства”. У ПАТ НЗФ завершено монтажні роботи та запущено у дослідну експлуатацію автоматичну систему екологічного моніторингу на межі СЗЗ з 29.12.2015. У данний час проводиться відпрацювання режимів роботи обладнання та передачі даних на сервер.

Крім того лабораторією захисту водного та повітряного басейнів (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1798-2015 від12.11.2015 з терміном дії до 12.11.2019). За 1 квартал 2016 року виконано 6 596 аналізів  атмосферного повітря на стаціонарних постах, викидів від стаціонарних джерел, перевірки ефективності установки з очищення зливових стоків, визначення концентрацій забруднюючих речовин у господарчо-фекальних стоках. На виконання хіманалізів та утримання природоохоронної служби ПАТ НЗФ за 1 квартал 2016 року витрачено          646,958 тис. грн. Звіти про виконання екологічного моніторингу ПАТ НЗФ систематично розміщуються на сайті заводу www.nzf.com.ua в мережі Internet для ознайомлення громадськості. 

По пункту 6.1.12 Виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод”. Укладено договір № 1601481 від 31.03.2016 з КП „Південукргеологія” на виконання робіт із моніторингу впливу виробничої діяльності на стан підземних вод – аналізу гідрогеологічних умов проммайданчика заводу та прилеглих площ для визначення рівня забруднення та взаємовпливу з суміжною територією.

 

 

 

Заступник головного інженера

з охорони природи – начальник

лабораторії захисту водного та

повітряного басейнів                                                            Г.Д. Страдомський