ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на загальних зборах

ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» 25.12.2012 року

 

Шановні акціонери!

 

25 грудня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (скорочене найменування ПАТ НЗФ або ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»).

 

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

 

1.1.           Затвердити умови Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 25.12.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

1.2.           Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Зберігачу, з яким Товариством укладено Договір.

1.3.           Обрати з числа працівників Зберігача наступний склад Лічильної комісії:

·           ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЕНОГолова лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;

·           член лічильної комісії – Штек Владислав Олександрович;

·           член лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович;

·           член лічильної комісії – Грищенко Микола Олександрович;

·           член лічильної комісії – Фандій Віталій Іванович.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.12.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

2.1.           Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 793 564

Голосів

99,9987 %

Голосувало «Проти»

15 334

Голосів

0,001 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

3.1.        Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 10 хв.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

4.1.           Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Агаркова Євгенія Юрійовича.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 793 564

Голосів

99,9987 %

Голосувало «Проти»

15 334

Голосів

0,001 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

5.1.        Роботу Правління Товариства  в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2.        Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 493 127

Голосів

99,97915 %

Голосувало «Проти»

285 102

Голосів

0,01853 %

Голосувало «Утримався»

30 669

Голосів

0,00199 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,00033 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

6.1.          Роботу Наглядової ради Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2.          Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 722 005

Голосів

99,994 %

Голосувало «Проти»

61 336

Голосів

0,004 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

10 223

Голосів

0,0007 %

Не брало участь у голосуванні

20 445

Голосів

0,0013 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

7.1.           Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2.           Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 706 671

Голосів

99,993025%

Голосувало «Проти»

102 227

Голосів

0,006643 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,000332 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

8.1.          Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 706 671

Голосів

99,993025 %

Голосувало «Проти»

102 227

Голосів

0,006643 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,000332 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

9.1.          Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 2 810 811 406,28 грн. (два мільярди вісімсот десять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч чотириста шість гривень 28 копійок).

9.2.          Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

9.3.          Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 706 670

Голосів

99,993024563 %

Голосувало «Проти»

102 227

Голосів

0,006643233 %

Голосувало «Утримався»

1

Голосів

0,000000065 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,000332139 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

10.1.  З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2012 – 2013 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, а саме:

·           правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 5 207 000 000 грн. (п’ять мільярдів двісті сім мільйонів гривень 00 копійок);

·           правочинів по придбанню Товариством електроенергії – граничною сукупною вартістю усіх правочинів із придбання електроенергії не більше 4 085 000 000 грн. (чотири мільярди вісімдесят п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 467 571

Голосів

99,97749 %

Голосувало «Проти»

341 327

Голосів

0,02218 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,00033 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

11.1.      Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту.

11.2.      Делегувати Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.12.2012 р.

11.3.      Доручити Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 25.12.2012 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

12.1.      Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

·       «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;

·       «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;

·      «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»;

·      «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

12.2.      Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.12.2012 р.

12.3.      Делегувати Голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 25.12.2012 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

1 538 814 009

Голосів

100,00 %

 

 

 

 

Голосувало «За»

1 538 808 898

Голосів

99,9997 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями (голоси, визнані недійсними)

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

5 111

Голосів

0,0003 %

Недійсних бюлетенів – 0 штук.

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на  загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 25.12.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

 

 

 

 

Голова Правління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»      

Куцін В.С.